Informații de interes public: Rapoarte activitate


Raportul operativ privind activităţile de consultanţă agricolă IANUARIE – DECEMBRIE 2013


CAMERA AGRICOLA JUDEŢEANA MUREŞ Nr. 26 /13.01.2014 Raportul operativ privind activităţile de consultanţă agricolă IANUARIE – DECEMBRIE 2013 ACTIVITĂŢI Prog- ram 2013 Realizat ian-dec 2013 Locul şi data desfăşurării Orga- niza- tor Nr. partici- panţi Observaţii I. Acţiuni de ...
Publicat:2014-02-10

Publicat:2014-02-10

Raportul operativ privind activitățile de consultanță agricolă IANUARIE - DECEMBRIE 2012


ACTIVITĂȚI DE CONSULTANȚĂ AGRICOLĂ Ianuarie – decembrie 2012 Potrivit programului anual de activitatea, Camera Agricolă Judeteană Mureș, a reușit ca pe parcursul anului 2012, să-și realizeze acțiunile specifice propuse, printre care amintim: instruire și pregătire profesională a fermierilor; acțiuni de popularizare, asistență tehnică de specialitate; accesare fonduri ...
Publicat:2013-05-09

Publicat:2013-05-09

Raport operativ privind activitatile de consultanta agricola - 2011


CAMERA AGRICOLA JUDETEANA MURES Nr. 53/18.01.2012   RAPORT OPERATIV PRIVIND ACTIVITATILE DE CONSULTANTA AGRICOLA -  2011   1)    Raport privind formarea profesionala :  an  2011 Nr. Crt. Tipul cursului                   ( autorizate/  ...
Publicat:2012-03-25

Publicat:2012-03-25

Cursuri


3. Cursuri de perfecționare a pregătirii profesionale a specialiștilor din consultanță agricolă. Aceste cursuri au ca scop reactualizarea cunoștințelor tehnice, economice și legislative în vederea îmbunătățirii capacității de luare a deciziilor optime și profitabile în domeniul de activitate. În etapa actuală , se pune accentul pe calitatea specialiștilor pregătiți ...
Publicat:2010-11-12

Publicat:2010-11-12

Cursuri


2. Cursuri de instruire a producătorilor agricoli de scurtă durată. Sunt organizate în scopul diseminării informațiilor tehnice, tehnologice, ecoomice și legislative pentru a veni în sprijinul organizării, coordonării și evaluării activităților desfășurate în domeniile: agricol, horticol, zootehnic, agroturism, industrie alimentară și dezvoltare rurală. Tematica ...
Publicat:2010-11-12

Publicat:2010-11-12

Cursuri


1. Cursuri de calificare a producătorilor agricoli. Specialiștii din rețeaua de consultanță agricolă Mureș au ca atribuție de bază și activitatea de formare profesională a agricultorilor, cu scopul ca aceștia șă aplice tehnologii moderne de producție eficiente și performante cantitativ și calitativ în interesul lor în primul rând, a comunității rurale și pentru ca ...
Publicat:2010-11-12

Publicat:2010-11-12

Acțiuni de popularizare


Acțiuni de popularizare: Loturi demonstrative:  Loturile demonstrative tudiere a comportamentului acestora în condiții pedo-climatice specifice zonei noastre.Scopul înființării acestora este acela de a face cunoscute și a extinde în producție soiurile și hibrizii care s-au dovedit superiori martorilor, pentru o anumită zonă fiind evident o metodă convingătoare de ...
Publicat:2010-11-12

Publicat:2010-11-12

Actiuni


Acțiuni de informare: au cuprins  acțiuni de informare a producătorilor agricoli privind sprijinul financiar guvernamental și comunitar acordat acestora în anul 2009; măsuri finanțate prin FEADR,   plăți pe suprafață și normele Uniunii Europene pentru principalele sectoare de producție:  lapte, carne, legume, cereale, plante tehnice etc. Acțiunile ...
Publicat:2010-11-12

Publicat:2010-11-12

Impactul loturilor asupra cultivatorilor


Impactul  loturilor asupra cultivatorilor.  Pentru a corespunde scopului pentru care se înființează, acela de a demonstra și a arăta pe viu producătorilor care sunt cele mai productive soiuri sau hibrizi, în organizarea loturilor s-a avut în vedere respectarea unor elemente tehnologice dintre care: alegerea locului -  loturile necesita o suprafata de ...
Publicat:2010-11-12

Publicat:2010-11-12

Realizarea de filme, materiale audio-vizuale și emisiuni radio-TV,ziare, reviste și materiale informative


Emisiuni radio: 9 emisiuni la nivel regional  - Radio România Actualități – radio Tg.Mureș,          Emisiuni TV: participari la 7  emisiuni la nivel local.       Ziare, reviste și materiale informative:         Prin intermediul  ziarului de ...
Publicat:2010-11-12

Publicat:2010-11-12

Demonstrații practice, vizite și schimburi de experiență:


Au fost organizate: demonstrație de arat la Miercurea Nirajului, demonstrație de tuns ovine la Maiad, Vatava , cuplare utilaje agricole la tractor la Vărgata, recoltat lot grau la Ungheni și porumb la Ungheni,  Band, Daneș, Cucerdea, acțiuni la care au participat  1000 persoane. S-au efectuat  4 vizite și schimburi de experiență cu 110 fermieri ...
Publicat:2010-11-12

Publicat:2010-11-12

Expoziții agrozootehnice


Pe parcursul anului 2009  au fost organizate  8 expozitii agrozootehnice:       9 expoziții zonale - expo ovine Maiad, Vătava, expo cabaline Hodoșa, expo taurine Deda, Vătava, Breaza, Bahnea, Sărmașu,       1 expoziție  județeană de taurine la  Tg.Mureș, ...
Publicat:2010-11-12

Publicat:2010-11-12

Raportul privind activitatea desfășurată de OJCA Mureș, pe anul 2009


Potrivit programului anual de activitate, Oficiul Județean de Consultanță Agricolă Mureș, a reușit ca la finele  anului 2009 să-și realizeze acțiunile propuse, printre care amintim:  instruire și pregătire profesională, acțiuni de popularizare, consiliere - consultanță, asistență tehnică de specialitate,  editare – multiplicare, materiale ...
Publicat:2010-11-12

Publicat:2010-11-12

|prezentare|activități|evenimente|localizare|contact|sitemap|
©2010 www.ojcamures.ro. All rights reserved. Web design: www.siteuriweb.eu\n Gazduire: www.real-host.eu\nPromovare: Real Web
Real Life Design Gazduire Real Host Real Web Directory