Info Utile: Documente necesare


Producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor și materialului săditor


(Legea nr.266/2002, Ordin 253/2002 Actele/Documentele necesare: -Cerere tip -statut de funcționare -certif. de înmatriculare -dovadă bază materială -dosar prezentare personal Condiții de eligibilitate: Pers fizice autorizate, asociații familiale, societăți comerciale Instituția responsabilă: ITCSMS Mureș Sâng de Mș str. Principală nr.1221 tel ...
Publicat:2010-11-11

Publicat:2010-11-11

Renta viageră agricolă


(Legea 247/2005) Actele/Documentele necesare: -Cerere tip -declarație tip -titlu de proprietate -contract de vânzare cumpărare autentificat la notar, încheiat după 22 iulie 2005 -contract de arendare în baza Legii 16/1994 -act de identitate Condiții de eligibilitate: Persoane peste 62 de ani  care să dețină în proprietate până la 10 ha  de teren cu destinație ...
Publicat:2010-11-11

Publicat:2010-11-11

Certificat de origine și productivitate la animalele aflate în Controlul Oficial al Producției


(Ordinul MAPDR 19/2006) Actele/Documentele necesare: - cerere care trebuie să cuprindă toate elementele de identificare ale animalului respectiv precum și ale crescătorului de animale Condiții de eligibilitate: Toți deținătorii de animale cuprinși în COP Instituția responsabilă: Asociația Județeană a Crescătorilor de Taurine  Mures Str.Budiului 76 Tel. ...
Publicat:2010-11-11

Publicat:2010-11-11

Control oficial de calitate la toate speciile de animale


(Legea 72/2002 – LegeaZootehniei si Ordinul MAPDR 19/2006) Actele/Documentele necesare: - cererea care sa cuprinda toateelementele de identificare ale animalului respectiv precum și ale crescătorului de animale conform actelor normative în vigoare. Condiții de eligibilitate: Toți deținătorii de animele persoane fizice și juridice. Instituția responsabilă: Asociația ...
Publicat:2010-11-11

Publicat:2010-11-11

Obtinerea platilor directe complementare in zootehnie


(OUG 125/2006; Ordinul MAPDR 295/2007; Ordin 381/ 2007) Actele/Documentele necesare: - cerere depusa pana la data de 31 mai a fiecarui an - copie de pe actul de identitate/cod unic de inregistrare/certificat de inregistrare - declaratie pe propria raspundere ca nu au datorii la bugetul de stat si la bugetul local - adeverință de la Registrul agricol din care să rezulte numărul de ...
Publicat:2010-11-11

Publicat:2010-11-11

Obtinerea platilor directe pentru suprafetele agricole


(OUG 125/2006;) Actele/Documentele necesare: - cerere de plata depusa  in perioada 01.03-15.05.                     - copie act identitate- cont bancar Condiții de eligibilitate: Fermierii care utilizează teren agricol cu suprafața minimă de 1 ha constituit în parcele de min.0,30 ...
Publicat:2010-11-11

Publicat:2010-11-11

Autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale


(Legea 300/2004) Actele/Documentele necesare: a) cerere-tip;   b) rezervarea denumirii la oficiul registrului comertului; c) certificatul de cazier fiscal al persoanei solicitante, respectiv al fiecarui membru al asociatiei familiale, in original. d) copii de pe actele de identitate; e) in cazul desfasurarii activitatii in contextul dreptului de stabilire - actele din care sa ...
Publicat:2010-11-11

Publicat:2010-11-11

Certificat de absolvire a cursurilor de calificare


HG676/1998,HG 138/1999 Actele/Documentele necesare: - Cerere tip - copie act identitate - dovada absolvirii a minimum  7 clase - 2 fotografii tip pasaport- taxa de curs stabilita anual prin Ordinul Ministrului. Condiții de eligibilitate: Persoane fizice care fac dovada absolvirii a minimum 7 clase. Instituția responsabilă: Oficiul Județean de Consultanță ...
Publicat:2010-11-11

Publicat:2010-11-11

Inscrierea in Registrul Cotelor


HG852/2006 Actele/Documentele necesare: - cerere tip - certificat de origine si valoare productiva a animalelor sau - adeverinta care sa ateste cantitatea de lapte livrata la un cumparator  autorizat. Condiții de eligibilitate: Toți crescătorii de vaci cu lapte care au depus cerere pentru solicitarea cotei de lapte. Instituția responsabilă: Depart. de Administrare a Cotelor de ...
Publicat:2010-11-11

Publicat:2010-11-11

Înregistrarea producătorilor din agricultura ecologică


OG 34/2000HG 917/2001Legea 38/2001 Actele/Documentele necesare: Solicitantul completează Fișa de înregistrare aproducătorilor în agricultura ecologică. Formularelesunt puse la dispoziția solicitantului de către DADR prin centrele agricole.Înregistrarea activității la DADR până la 1iunie Condiții de eligibilitate: Operatori care au înregistrată activitatea de către un ...
Publicat:2010-11-11

Publicat:2010-11-11

Înregistrarea exploatațiilor agricole în Registrul exploatatiilor agricole


(vegetal + zootehnie)OUG 108/2001Legea nr.166/2002 Actele/Documentele necesare: Cerere tip de înscriere în Registru asigurată de DADR prin centrele agricole, pentru suprafețele ce le dețin pe raza județului unde există exploatația respectivă.Specialiștii de la centrele agricole au obligația verificării datelor înscrise în cereri.Primăriile vor asigura planurile ...
Publicat:2010-11-11

Publicat:2010-11-11

Atestarea produselor tradiționale


OMAPDR nr.690/2004 și Norma 28/09/2004 privind condițiile și criteriile pentru atestarea produselor tradiționale. Actele/Documentele necesare: Cererea de înregistrare a produsului tradițional include caietul de sarcini cu următoarele elemente: a) numele produsului tradițional b) descrierea metodei de producție, inclusiv a naturii și caracteristicilor materiei prime și/sau ale ...
Publicat:2010-11-11

Publicat:2010-11-11

|prezentare|activități|evenimente|localizare|contact|sitemap|
©2010 www.ojcamures.ro. All rights reserved. Web design: www.siteuriweb.eu\n Gazduire: www.real-host.eu\nPromovare: Real Web
Real Life Design Gazduire Real Host Real Web Directory