AnuntCAMERA AGRICOLÃ JUDEȚEANÃ
MUREȘ
Nr.493 din 14.07.2010
Către,

R.A. MONITORUL OFICIAL BUCUREȘTI

În temeiul prevederilor Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici,
Vă rugăm să publicați, contracost, anunțul de organizare și desfășurare a concursului/examenului de ocupare prin promovare a unei funcții publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Camerei Agricole Județene Mureș, anexate prezentei
Totodată vă facem cunoscut că documentațiile de organizare și desfășurare a concursului au fost transmise spre înștiințare/avizare la Agenția Națională a Funcționarilor Publici în termenul legal stabilit sub nr. 450 din 30.06.2010.

Vă mulțumim pentru colaborare

DIRECTOR EXECUTIV
Ing. GUȘATU ILEANA


CAMERA AGRICOLÃ JUDEȚEANÃ
MUREȘ
Nr.494 din 14.07.2010


CAMERA AGRICOLÃ JUDEȚEANÃ MUREȘ

ANUNȚÃ CONCURS/EXAMEN

pentru ocuparea prin promovare a unei funcției publice de conducere-șef serviciu din cadrul aparatului de specailitate al Camerei Agricole Județene

Concursul se va desfășura la sediul Camerei Agricole Județene Mureș, str. Mărășești nr.13 din municipiul Tg.Mureș jud.Mureș.
Proba scrisă se va desfășura în data de: 17 august 2010 ora 9,00
Interviul va avea loc în data de:             20 august 2010 ora 14,00
Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la art.54 și respectiv art.66 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, așa cum a fost modificată și completată de Legea nr.251 din 2006, cu modificările și completările ulterioare
Condițiile specifice, bibliografia, conținutul dosarului de înscriere la concurs /examen sunt afișate la sediul și pe site-ul instituției.
Dosarele de înscriere la concurs/examen se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României – partea a III a, la seidul CAJ Mureș.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0365-882410


DIRECTOR EXECUTIV
Ing.GUȘATU ILEANA


BIBLIOGRAFIE COMUNÃ:

  1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial nr.365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial nr.525 din 2 august 2007;
  3. Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în Monitorul Oficial nr.123/20.02.2007, cu modificările și completările ulterioare.


BIBLIOGRAFIE SPECIFICÃ PENTRU FUNCȚIA PUBLICÃ DE ȘEF SERVICIU LA CAMERA AGRICOLÃ JUDEȚEANÃ MUREȘ:

  1. Hotărârea Guvernului nr.1609/2009, publicată în Monitorul Oficial  nr.924/2009, privind înființarea camerelor agricole, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanță  agricolă județene, aflate în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă;
  2. Legea nr.566/2004 – Legea cooperației agricole, publicată în Monitorul Oficial nr.1236/2004, cu modificările și completările ulterioare;
  3. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.25/25.02.2010 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei Agricole Județene Mureș;
  4. Ghidul solicitantului – pentru măsurile : 112 – Instalarea tinerilor fermieri; 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență – site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – www.maap.ro;
Documente necesare:

-
copie după cartea de muncă
-
copie de pe cartea de identitate
-
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate;
-
copie legalizată de pe diploma de studii;
-
cazier judiciar și certificat de cazier administrativ;
-
declarație pe propria răspundere că nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.


|prezentare|activități|evenimente|localizare|contact|sitemap|
©2010 www.ojcamures.ro. All rights reserved. Web design: www.siteuriweb.eu\n Gazduire: www.real-host.eu\nPromovare: Real Web
Real Life Design Gazduire Real Host Real Web Directory