Anunt concurs referentROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN MURES
CAMERA AGRICOLA JUDETEANA
MURES
Nr. 593 / 30.08.2010

Catre,

R.A . MONITORUL OFICIAL BUCURESTIIn temeiul prevederilor Legii NR. 188/19999,privind Statutul Functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. N611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,
Va rugam sa publicati , contracost, anuntul de organizare si desfasurare a concursului de recrutare pentru ocuparea functiei de consilier, grad profesional superior,clasa I, treapta de salarizare 3, cu atribuții în domeniul financiar contabil la Camera Agricolă Județeană Mures, anexat prezentei.
Totodata va facem cunoscut ca documentatiile de organizare si desfasurare a concursului au fost transmise spre instiintare/ avizare la Agentia Nationala a Functionarilor Publici in termenul legal stabilit sub nr. 590 din 26.08.2010
Va multumim pentru colaborare

DIRECTOR EXECUTIV
Ing. ILEANA GUSATUROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
CAMERA AGRICOLĂ JUDEȚEANĂ
MUREȘ
Nr.  593 din 30.08.2010


 
Către,R.A. MONITORUL OFICIAL BUCUREȘTICamera Agricolă Județeană Mureș anunță concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de consilier, grad Superior, clasa I, treapta de salarizare 3, cu atribuții în domeniul financiar contabil.
Concursul se va desfășura la sediul Camerei Agricole Județene Mureș, Piața Mărășești nr.13, Tg.Mureș, jud. Mureș.
Proba scrisă va avea loc în data de 5 octombrie 2010 ora 9,00
Interviul  în data de 8 octombrie 2010, ora 14,00.
Condițiile de participare, bibliografia și conținutul dosarului de înscriere la concurs sunt afișate la sediul și pe site-ul instituției.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul CAJ Mureș, în perioada 30 august-18 septembrie 2010.
Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0365-882410.DIRECTOR EXECUTIV
Ing. GUȘATU ILEANA


BIBLIOGRAFIE COMUNÃ:

1.
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial nr.365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare;

2.
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial nr.525 din 2 august 2007;

3.
Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în Monitorul Oficial nr.123/20.02.2007, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE SPECIFICÃ PENTRU FUNCȚIA PUBLICÃ DE REFERENT CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL FINANCIAR CONTABIL LA CAMERA AGRICOLÃ JUDEȚEANÃ MUREȘ:

4.
Hotărârea Guvernului nr.1609/2009, publicată în Monitorul Oficial  nr.924/2009, privind înființarea camerelor agricole, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanță  agricolă județene, aflate în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă;
5.
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.25/25.02.2010 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei Agricole Județene Mureș;
6.
Legea contabilității nr.82 din 24 decembrie 1991, republicată, publicată în Monitorul Oficial nr.454 din 18 iunie 2008;
7.
Hotărârea nr.1860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiile publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, publicată în Monitorul Oficial al României nr.1046 din 29 decembrie 2006;
8.
Ordinul nr.1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și a Planului de conturi pentru aceasta, publicat în Monitorul Oficial nr.1186 din 29 decembrie 2005.


CONDIȚII SPECIFICE  (conform fișei postului) pentru funcția publică de referent cu atribuții în domeniul financiar contabil la Camera Agricolă Județeană Mureș:
-
să fie absolvent de studii medii economice, cu diplomă de bacalaureat;
-
să aibă minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
-
să îndeplinească cerințele specifice prevăzute în fișa postului;
-
capacitatea organizatorică și de coordonare, abilități de comunicare, capacitate de sinteză și analiză, inițiativă;
-
cunoștințe de operare pe calculator-atestate cu certificat/adeverință, de preferință în domeniul financiar contabilitate;
-
curs de perfecționare/specializare în domeniul financiar contabil.
06.06.2010


|prezentare|activități|evenimente|localizare|contact|sitemap|
©2010 www.ojcamures.ro. All rights reserved. Web design: www.siteuriweb.eu\n Gazduire: www.real-host.eu\nPromovare: Real Web
Real Life Design Gazduire Real Host Real Web Directory