PREZENTARE 

CAMERA AGRICOLA JUDEȚEANA MUREȘ


Camera Agricolă Județeană Mureș este instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în coordonarea tehnico-metodologică a Agenției Naționale de Consultanță Agricolă
Camera Agricolă Județeană Mureș are în componență centrele locale de consultanță agricolă, unități fără personalitate juridică.
ATRIBUȚII PRINCIPALE ALE CAMEREI AGRICOLE JUDEȚENE MUREȘ
a)asigură pregătirea pentru integrarea în Uniunea Europeană a populației rurale care desfășoară activități agricole, piscicole, silvice și de diversificare a activităților din mediul rural;
b)asigură asistență și consultanță tehnică pentru accesarea rapidă a fondurilor structurale, a sistemului de susținere a producătorilor agricoli și a altor programe de finanțare;
c)organizează, implementează și evaluează programele de formare profesională și instruire, în acord cu strategia de pregătire profesională și cu cerințele concrete ale fermierilor din zonele de competență, în domeniile agricol, silvic, piscicol, industrie alimentară și dezvoltare rurală;
d)asigură informarea agricultorilor cu privire la tehnologiile de cultură, diseminarea rezultatelor cercetării științifice cu utilitate pentru producători, realizarea loturilor demonstrative și a fermelor-pilot, precum și diseminarea rezultatelor activității de extensie în general;
e)colaborează cu sucursalele Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit și ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, facilitând canalizarea informațiilor venite din partea acestora către beneficiarii din mediul rural și sprijinindu-i în pregătirea documentațiilor necesare pentru accesarea fondurilor și a programelor specifice;
f)organizează realizarea de studii și analize în vederea identificării nevoilor de formare și perfecționare profesională a agricultorilor și a celor care își desfășoară activitatea în sectoarele adiacente agriculturii;
g)conlucrează cu celelalte instituții abilitate în domeniul formării profesionale continue, în vederea asigurării coerenței și complementarității acestei activități;
h)consiliază producătorii agricoli în alegerea tipului și sistemului de exploatație, a tehnologiilor optime și non-agresive față de mediu, a utilajelor și echipamentelor, a materialului genetic superior;
i)colaborează cu stațiunile de cercetare, unitățile de învățământ agricol, asociațiile de producători, organizațiile interprofesionale din domeniul agricol și agroalimentar, precum și cu serviciile de consultanță agricolă private;
j)asigură informarea populației din mediul rural care desfășoară activități agricole, piscicole și silvice privind procesul de integrare în Uniunea Europeană, Politica Agricolă Comună, practicile agricole europene (importanță, responsabilități, criterii, norme de calitate, legislația U.E. și legislația românească).

 

DIRECTOR
Ing.GUSATU ILEANA

|prezentare|activități|evenimente|localizare|contact|sitemap|
©2010 www.ojcamures.ro. All rights reserved. Web design: www.siteuriweb.eu\n Gazduire: www.real-host.eu\nPromovare: Real Web
Real Life Design Gazduire Real Host Real Web Directory